Skip to content

Indhold bogstav: T

Tabu

Tapu (eller tabu) er et begreb som eksisterer i mange Polynesiske samfund, heriblandt traditionelle Maori, Samoa og Tongan kulturer. Det betegner noget som er helligt. I Maori og Tongan tradition anses det som er tapu eller tabu som urørligt eller ophøjet på grund af dets hellighed. Ting og steder, som er tabu, skal lades i […]

Tomme

En tomme er en længdeenhed ligesom fod og alen, der varierer fra land til land, fordi de oprindeligt er gamle mål, der har taget det menneskelige legeme som udgangspunkt; tommen er således baseret på bredden af menneskers tommelfingre, hvorfor definitionerne da også varierer. Hvis man ville vide hvor langt/bredt noget var så målte man med […]

Tryde Eggert Christopher

Eggert Christopher Tryde (1847 – 1930) Født i Fussingø men blev Adjunkt ved Rønne lærde Skole 1881. I Bestyrelsen for Bornholms Musæum fra 1904 (nogle Aar Næstformand); fra 1908 Bestyrer af Musæet, fra 1929 Formand for samme. Som Lærer docerede Tryde særlig Naturhistorie og gjorde det paa en saadan maade, at han vandt Elevernes Hengivenhed. […]

Tornegård

Tornegård i Nyker