Skip to content

Indhold bogstav: B

Brandpletter

De egentlige Brandpletter ere Begravelser for brændte Menneskebeen, uden at disse have været nedlagte i en Gravurne eller Gravkiste. De ligge i en Dybde af nogle faa Tommer indtil omtrent 1 Alen fra Overfladen; en Dybde af en halv Alen er omtrent den sædvanlige. Naar Overjorden og Dækningen borttages, vise de sig som sorte Pletter, […]

Bautasten

Vi vender os herefter til andre Bavtasten – og det er langt de fleste – som ikke staar i Forbindelse med Grave. Først de store Samlinger i ”“Gryet” i Bodilsker og i Louiselund” i Østermarie. Man har gravet i Grunden ved disse Stene uden at finde Spor af Grave, og det samme er Forholdet ved […]

Bjærgby

Bjærgby

Boberg Inger Margrethe

Inger Margrethe Boberg (1900 – 1957) ”En håndsrækning fra C.W. Sydow i Lund resulterede i en lille studie over Prinsessen på glasbjerget (i Danske Studier 1928), der knyttede forbindelse med Dansk Folkemindesamling og arkivar Ellekilde. Denne ønskede, at hun skulle fortsætte August F. Schmidts systematiske arbejde med danske sagn. Resultatet blev først og fremmest en […]

Brogårdsstenen

Brogårdsstenen

Brandpletsplads

Brandpletsplads

Bronzealder

Ældre Bronzealder: 1500 – 800 f. Kr. Yngre Bronzealder: 800 – 400 f. Kr. Selv under de mest primitive Livsforhold har mennesket handlet, dvs. man har byttet Raastoffer eller Produkter, som fandtes i Mængde det sted, hvor man boede, mod andre Varer, som et andet Omraade havde. I Danmark har Flint og Rav sikkert gennem […]

Broncefibula

Broncefibula