Skip to content

Boberg Inger Margrethe

Inger Margrethe Boberg
(1900 – 1957)
”En håndsrækning fra C.W. Sydow i Lund resulterede i en lille studie over Prinsessen på glasbjerget (i Danske Studier 1928), der knyttede forbindelse med Dansk Folkemindesamling og arkivar Ellekilde.
Denne ønskede, at hun skulle fortsætte August F. Schmidts systematiske arbejde med danske sagn.
Resultatet blev først og fremmest en disputats om ”Sagnet om den store Pans død” 1934.
Den efterfulgtes af flere mindre sagn- og eventyrundersøgelser.
Desuden har hun arbejdet med en kommentar til Saxos sagnhistorie og en motivfortegnelse til de islandske fornaldarsagaer i tilslutning til Stith.
Thompsons amerikanske ”Motif-Index of Folk-Literature” 1932-36.”
Det er, hvad dr. Boberg skriver om sig selv, og gennem disse kortfattede og beskedne bemærkninger, aner man næppe, at hun i virkeligheden var en af dansk folklores fornemste repræsentanter. Hun var en lærd forsker, og hendes arbejdsresultater vejede tungt i den videnskabelige debat verden over, selvom alle ikke altid var enige med hende.

(Iørn Pio i Forord til I. M. Boberg:
Danmarks Folkeminder. 1962)