Skip to content

Indhold bogstav: S

Sagn

Sagn er for størstedelen folkedigtning, selv om de nok så meget giver sig ud for at være autentiske beretninger, hvis sanddruhed ikke må drages i tvivl. Derved adskiller de sig fra eventyrene, der ikke lægger skjul på, at de er ren fantasi. Sagnene har desuden i reglen et lokalt tilknytningspunkt i en bestemt ting, f.ex. […]

Saxos sagnhistorie

Saxos sagnhistorie

Schmidts August F.

Schmidts August F.

Seier A. F. V.

A. F. V. Seier (1879 – 1959) Seier kom i lære ved toldvæsenet i Allinge i 1896, men i 1899 påbegyndte han uddannelse ved forstvæsenet. I 1910 blev han skovfoged i Almindingen. Og det var som sådan, han samlede folkeminder. Gennem samtaler med medarbejdere og gode fortællere. (Cirkola 2007)

Sognebeskrivelsen

Sognebeskrivelsen

Stenalder

Stenalder

Sydow C.W.

Sydow C.W.