Skip to content

Indhold bogstav: M

Møller Jens Peter Poulsen

Jens Peter Poulsen Møller (1818 – 1893) I året 1867 udsendte boghandler F. H. Eibes Forlag i København et fordringsløst lille hæfte i gråt omslag med titlen Folkesagn og andre mundtlige minder fra Bornholm. Forfatteren var urmageren i Allinge J. P. Møller, som hermed indskrev sig i rækken af almuefolk, der på samme tid virkede […]