Skip to content

Indhold bogstav: J

Jernalderen

Jernalderen

Jordfæste

Jordfæste

Jørgensen Johan Andreas

Johan Andreas Jørgensen (1840 – 1908) Født i Sønderjylland men kom til Bornholm som 24-årig. Lærer og Kirkesanger i Ibsker 1864-1902; derefter bosat i Rønne som Leder af Bornholms Musæum, hvis Styrer han havde været fra Musæets Aabning i 1894… Jørgensens Bornholms Historie, den første samlede Bornholmshistorie, vidner maaske nok i højere Grad om sin […]