Skip to content

Indhold bogstav: F

Favn

En favn er et gammelt længdemål svarende til ca. 1,9 meter. Blev anvendt allerede i vikingetiden og er afstanden fra fingerspidser til fingerspidser, når man vil favne noget. Der går tre alen på en favn. (Cirkola 2007)

Folketro

folketro, den faglige betegnelse for overtro. Folketro er større befolkningsgruppers forestillinger om overnaturlige eller uforklarlige kræfter, væsener og sammenhænge. Forestillingerne udgør ikke et samlet system, men stammer tværtimod fra vidt forskellige tankebygninger der ofte er indbyrdes modstridende. I dansk folketro findes således elementer fra protestantisme, katolicisme og primitiv religion side om side med forestillinger fra […]

Fredlyst

Fredlysning. Fortidsminder i Danmark er beskyttet af fortidsmindefredning. Fredningen indebærer, at der på selve fortidsmindet og i en zone to meter omkring dette ikke må foretages nogen former for indgreb såsom gravning, dyrkning af afgrøder eller benyttelse af metaldetektor. Ved de fleste fortidsminder er der desuden en beskyttelseslinje 100 meter fra fortidsmindet. Indenfor denne linje […]