Skip to content

Indhold bogstav: R

Riter

Riter

Røse

En røse er en gravhøj, der fortrinsvis består af sten. Røser kendes fra både bronze – og jernalderen, og i Danmark har de især været anvendt på Bornholm. www.guderoggrave.dk 2007

Runesten

De stolteste Minder fra denne Tid (1000 – 1100) er de mange Runestene. Omkring 40 Runeindskrifter er bevaret; men over Halvdelen findes paa Stumper af Runestene, idet Runestenene er blevet brugt til Bygningssten og slaaet mere eller mindre i Stykker. Om nogle andre fortælles, at de er blevet sænket i Jorden under Plovdybde for ikke […]