Skip to content

Indhold bogstav: V

Vedel Emil

Emil Vedel (1824 – 1909) Født 1824 paa Søbysøgaard, Fyn. cand. jur. 1846. Efter forskellige ministerielle Ansættelser, afbrudt af en toaarig Udenlandsrejse, blev han 1856 Departementschef i Ministeriet for Slesvig, men maatte fratræde efter Krigen i 1864. 1. April 1866 blev han Amtmand på Bornholm, hvor han i de første Aar gjorde en stor Indsats […]

Vikingetiden

Vikingetiden