Skip to content

Indhold bogstav: W

Weiss Christian

Christian Weiss var lærer i Klemensker 1860 – 1863. Inger M. Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen. Bornholmske Samlinger 21. bind 1932

Worm Ole

Ole Worm (1588 – 1654) var en dansk polyhistor (læge og oldtidsforsker). Han var født i Århus, studerede medicin ved flere europæiske universiteter, og praktiserede en periode som læge i England. I 1613 blev han udnævnt til professor ved Københavns Universitet, først som pædagogicus der var den laveste rang, men efterhånden avancerede han, indtil han […]