Skip to content

Weiss Christian

Christian Weiss var lærer i Klemensker 1860 – 1863.

Inger M. Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. bind 1932