Skip to content

Favn

En favn er et gammelt længdemål svarende til ca. 1,9 meter.
Blev anvendt allerede i vikingetiden og er afstanden fra fingerspidser til fingerspidser, når man vil favne noget.
Der går tre alen på en favn.

(Cirkola 2007)