Skip to content

Tryde Eggert Christopher

Eggert Christopher Tryde (1847 – 1930)
Født i Fussingø men blev Adjunkt ved Rønne lærde Skole 1881. I Bestyrelsen for Bornholms Musæum fra 1904 (nogle Aar Næstformand); fra 1908 Bestyrer af Musæet, fra 1929 Formand for samme. Som Lærer docerede Tryde særlig Naturhistorie og gjorde det paa en saadan maade, at han vandt Elevernes Hengivenhed. Han udmærkede sig ved Egenskaber som Virksomhed, Beskedenhed og Elskværdighed. Bornholmske Forhold interesserede ham levende. Han Hjertebarn var Bornholms Musæum. Særlig den naturhistoriske Afdeling og Møntsamlingen nød hans Bevaagenhed.

(Kofoed & Stangegård: Klippeøens Mænd 1948)