Skip to content

Kristensen Evald Tang

Evald Tang Kristensen (1843 – 1929)

En almuesmand af yderst jævne forældre, der frem for alle kom til at samle de danske folkeminder.
Da han som ung lærer i Gjellerup i en af Midtjyllands fattigste egne ved sin unge kones død få måneder efter brylluppet kom til at sidde ene, begyndte han at skrive de viser op, han hørte, både ord og melodier. Han begyndte også så småt at udgive dem og kom derved i forbindelse med Svend Grundtvig, der skaffede ham lidt støtte til arbejdet.
Og snart gik han videre og optegnede også eventyr og sagn, ordsprog, gåder osv. i tusindevis, som han dels udgav i en serie Jyske Folkeminder, som han var begyndt på med viserne, og hvoraf der i alt kom 13 bind (1871-97), dels i mere systematiske samlinger, hvoraf man særlig må nævne en syvbindsudgave af Danske Sagn (1892-1901), der delvis efter hans død har kunnet suppleres med 7 nye bind (1928-39).
Efterhånden tog han også skikkene og folkelivet med og udgav i 1891-1902 en stor samling af Gamle Folks Fortællinger om det jyske Almueliv. Størstedelen af det stof, E. T. Kristensen har samlet, er optegnet af ham selv personligt på fodture, der først gik til den nærmeste omegn, men siden i ferier og under orlov fra hans embede over det meste af Jylland. Han skyede ingen anstrengelse eller nok så usle overnatningsforhold, når det gjaldt at opsøge en god fortæller.
Man får et godt indtryk af dette ved at læse hans Minder og oplevelser (1923-28). De viser også hans åndelige indstilling, der forener en vis stolt bondeselvhævdelse med en smålig nøjeregnen, der dog kun var til fordel for hans indsamlingsvirksomhed.
Den gjorde nemlig, at han vilde have alt med og utrættet nedskrev den ene næsten enslydende variant efter den anden, til spot for mange, men til glæde for den videnskab, der kom til at bruge hans stof. Han satte også andre i gang med at optagne, bl.a. gennem tidsskriftet Skattegraveren (1884-90), hvor han lod en del af de indkomne bidrag trykke.
Her har bl.a. forfattere som Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg første gang set deres navn på tryk.

(Inger M. Boberg: Dansk Folketradition 1962)